WP2Speed
Search
⌃K

Core Web Vitals

Chỉ số Thiết yếu về Trang web

Hướng dẫn xác thực

Chỉ số Thiết yếu về Trang web (Core Web Vitals) trong Search Console chỉ ra hiệu suất của các trang (page) trong website theo dữ liệu báo cáo thực tế của người dùng, có 3 chỉ số LCP, FID và CLS để đánh giá mức độ: Nhanh, Cần cải thiện, Chậm. Khắc phục 3 loại chỉ số này để không bị ảnh hưởng bởi thuật toán xếp hạng của Google.
Bạn hãy vào từng dòng thông báo (như hình trên) và nhấp vào XÁC THỰC BẢN SỬA LỖI để theo dõi trong 28 ngày. Nếu không xuất hiện lỗi trong bất kỳ URL nào trên trang web trong thời gian 28 ngày thì vấn đề đã được khắc phục.

Những hiểu lầm phổ biến

Pagespeed Insights là công cụ kiểm tra tốc độ website của Google, cho phép chúng ta kiểm tra website của mình có đạt tiêu chuẩn mà Google yêu cầu hay không. Ngay sau khi bạn tối ưu Pagespeed thì Chỉ số Thiết yếu về Trang web trong Search Console phải đạt (Nhanh). Điều này không đúng với tài liệu Google https://support.google.com/webmasters/answer/9205520?hl=vi
Sau khi kiểm tra công cụ Pagespeed (https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights) đã đạt 95-100 thì Chỉ số Thiết yếu về Trang web đạt còn phải chờ báo cáo nhóm người dùng trải nghiệm thực tế tiếp theo. Tỷ lệ đạt phản ánh qua chỉ số LCP, FID và CLS = Nhanh (tối thiểu >=75% người dùng đạt xanh). Tỷ lệ % đạt còn phụ thuộc tốc độ Server /VPS /Hosting, Thiết bị và Mạng của người dùng truy cập. Chỉ số này được cập nhật thường xuyên trong Search Console và Pagespeed Insights (ở mục “Dữ liệu trường” và “Origin Summary”)