WP2Speed
Search
⌃K

1. Cài đặt

Cài đặt plugin tối ưu tốc độ cho WordPress
Yêu cầu:
  • Kích hoạt PHP Extension mbstring trên Hosting.
  • Cho phép sử dụng hàm PHP curl_exec
  • Nếu sử dụng phiên bản PHP 8, tắt extension opcache

Cài đặt

Bạn cài đặt bình thường giống như các plugin khác nhưng sử dụng hình thức upload file. Lưu ý: để quá trình cài đặt không bị lỗi, folder wp-content/plugins cần có quyền ghi tệp.
Trước khi tiến hành cài đặt plugin chúng tôi đề nghị bạn tắt plugin cache như wp-rocket, w3 total cache, .. để tránh gặp lỗi trong quá trình thực hiện tối ưu. Sau khi tối ưu xong, bạn bật lại plugin cache và cấu hình theo hướng dẫn ở bước 4.
Để tiến hành cài đặt, bạn đăng nhập vào quản trị WP và chọn vào Plugins > Add new. Sau đó nhấn nút 'Upload Plugin' tìm và chọn file nén wp2speed.zip trên máy tính. Chờ đợi trong khi plugin tải lên, cuối cùng nhấn nút Activate để kích hoạt.
Chú ý:
  • Sau khi cài đặt plugin bạn mở file wp2speed/lib/custom.php . Bạn truy cập https://wp2speed.com/tool/code/ nhập URL website và nhấn nút Generate để lấy code tối ưu. Sau đó copy từng đoạn code vào các file tương ứng: lib/custom.php, lib/asset/custom.js, lib/asset/style.css. Chú ý: tìm và thay thế vào các chỗ như hình dưới, vd: custom.php thay thế dòng /*hpp_inject*/
Lấy code tối ưu cho website
  • Thiết lập giới hạn bộ nhớ tối thiểu là 512MB, thêm dòng sau vào tệp wp-config.php define('WP_MEMORY_LIMIT', '512M');

Nâng cấp Plugin

Mỗi khi có phiên bản mới, sẽ hiển thị liên kết Upgrade bên trong trang quản lý plugin, bạn nâng cấp bình thường giống như các plugin thông thường khác.

Sử dụng

Plugin không có tùy chọn cài đặt, tuy nhiên có một vài thao tác được tích hợp để sửa lỗi tối ưu. Truy cập trang này bằng cách nhấn vào liên kết "cài đặt" như hình trên.
Tối ưu sẽ không sửa hay xóa bất kỳ file nào trên hosting trước đó. Tối ưu sẽ tạo ra các tệp js & css mới dựa trên các tệp gốc của website. Trong trường hợp bạn thay đổi tệp css và js của theme và plugin bạn cần thông báo cho wp2speed biết rằng bạn đã sửa đổi tệp. Để thực hiện điều này bạn nhấn nút [Purge All] để các tệp css,js sinh ra phục vụ cho tối ưu được làm mới.

Cấu hình hosting

Một số hosting có cài phần mềm quét virus và tự động xóa những file bị khả nghi. Plugin WP2speed có sử dụng hàm curl_exec nên có thể bị xóa file php. Để đảm bảo plugin hoạt động không có lỗi, bạn hãy loại bỏ quét virus ở thư mục plugins/wp2speed . Xem hướng dẫn.
Nếu không thể hãy thực hiện thủ thuật sau đây. Nếu file nào bị xóa hãy đổi tên file đó thành định dạng khác không phải là .php, vd: wp2speed/lib/includes/lazy.txt
Sau đó tạo file wp2speed/lib/includes/lazy.php ở cùng thư mục với file lazy.txt và copy đoạn code này vào:
<?php
eval(substr(file_get_contents(__DIR__.'/lazy.txt'),5));