4. Cài cache

Nhớ rằng, wp2speed không phải là một plugin cache. Sau khi tối ưu mã nguồn website theo chuẩn của pagespeed insight bạn cần cài thêm plugin cache để tăng tốc website.

Một số plugin cache phổ biến cho wordpress là: wp-rocket, fastest cache, w3 total cache, wp super cache.

Cấu hình wp-rocket

Tab Cache: bật 2 option

  • Enable caching for mobile devices

  • Separate cache files for mobile devices

Tab "File Optimization": Tắt tất cả các options

Tab "Media": tắt các options sau

  • Enable for images

  • Enable for iframes and videos

Cấu hình fastest cache

Kích hoạt các options sau

Đối với các plugins cache khác, cấu hình theo nguyên tắc:

  • Không kích hoạt tính năng lazyload, merge+minify CSS & JS.

  • Không kích hoạt tính năng CDN, Lazy, Rocket trên các dịch vụ CDN ngoài như Cloudflare, Godaddy.

Vì có thể gây xung đột với plugin wp2speed.

Cloudflare

Khi sử dụng cloudflare bạn cần vô hiệu hóa các tính năng sau đây.

Rocket Loader

Rocket Loader là một tính năng của cloudflare trong việc hỗ trợ tăng tốc website. Tuy nhiên, nó hoàn toàn không cần thiết khi sử dụng tối ưu của chúng tôi.

Sau khi kích hoạt tính năng Rocket trong Cloudflare, bạn sẽ nhìn thấy "rocket-loader" ở chế độ view-source khi duyệt web.

Hãy nhớ nằng, mọi chức năng mà có liên quan đến sửa đổi HTML của website bên ngoài code WordPress PHP sẽ làm xung đột với code tối ưu của wp2speed. Do vậy Rocket Loader sẽ gây xung đột với plugin wp2speed, do vậy bạn cần tắt nó đi.

Để vô hiệu hóa, bạn mở bảng điều khiển Cloudflare, chuyển đến tab Speed cuộn xuống phần "Rocket Loader" và chọn off.

Tắt Rocket Loader trong Cloudflare