WP2Speed
Search
⌃K

3. Test Google Speed

Kiểm tra plugin tối ưu có hoạt động chính xác
Sau khi website đã được tạo đầy đủ critical css, bạn cần kiểm tra xem web có hoạt động chính xác về giao diện và tính năng bằng cách thêm tham số ?nooptizpp=1 để so sánh với bản gốc của web trước đó. Xem thêm FAQs.
Cuối cùng, bạn vào công cụ Pagespeed Insights https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=vi nhập địa chỉ website của bạn để check điểm tốc độ Google Speed.
Một số lỗi có thể xẩy ra:
  • Lỗi giao diện liên quan đến css, có thể bị xung đột khi gộp css
  • Lỗi tính năng liên quan đến javascript. Sử dụng chrome dev tool để debug.
  • Lỗi PHP: một số hosting có tích hợp phần mềm ImunifyAV, imunify 360 và tự động xóa những file trong thư mục 'plugins/wp2speed' trên hosting. Xem hướng dẫn.
Hướng dẫn fix lỗi: