Giới thiệu

Thông tin về WP2Speed.com

WP2Speed là plugin tối ưu tốc độ PageSpeed Insights (Core Web Vitals). Sử dụng nó để tăng tốc website WordPress của bạn, cải thiện thứ hạng SEO và giảm giá thầu Google Ads. Plugin Không có mã hóa.

Xem hướng dẫn cài đặt qua video: https://www.youtube.com/embed/i7sH4qdafWI

Tài liệu & Support

Cài đặt: https://tailieu.wp2speed.com API: https://docs.wp2speed.com Sửa lỗi: https://www.evernote.com/pub/hoangweb24/postach.io Blog: https://wp2speed.com/category/blog Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCPNgZ3jIwawHlu_iBN1Pa8A/ Ticket: https://wp2speed.freshdesk.com/